Rosada

Het concept van de uitbreiding is ‘het omdijkte dorp’. Het presenteert zich rondom naar de omgeving als een grasdijk in het water. Op sommige plekken kijkt een hoog dak of een toren verleidelijk boven de dijk uit. De lage, utilitaire bebouwing wordt door de dijk aan het zicht onttrokken.

Op een aantal plaatsen wordt de dijk onderbroken door zogenaamde ‘coupures’: dikke, gemetselde wanden die de dijk letterlijk doorsnijden om daar een tijdelijke doorgang mogelijk te maken.
Bezoekers die met de auto komen, rijden door een brede dijkcoupure de parkeergarage binnen. Het bevoorradingsverkeer kan door een (smalle) coupure de achter de dijk weggewerkte serviceweg bereiken en verlaten. De bevoorrading blijft zo voor het winkelend publiek onzichtbaar.